Adrese Adrese

Plieņciema iela 15
Mārupes novads
LV-2167, Latvija

Privātuma politika

Šī privātuma politika (turpmāk – politika) attiecas uz visiem uzņēmums SIA “ALUKON” tīmekļa vietnes lietotājiem.

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu personiskie dati ir jebkura informācija, ko var izmantot cilvēka identificēšanai, kā arī jebkura informācija par jau identificētu cilvēku. Izmantojot mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus, Jūs sniedzat mums savus personiskos datus, tiesības tos apstrādāt un izmantot atbilstoši konfidencialitātes politikā minētajiem noteikumiem.

Mēs cienām Jūsu konfidencialitāti un darām visu iespējamo, lai saglabātu Jūsu personisko datu drošību. Mēs nepieļaujam nevēlamus pasta sūtījumus un nekādos apstākļos neļausim pārdot, īrēt vai nodot kaut kādus Jūsu datus (vārdu un uzvārdu, pasta adresi, e-pasta adresi utt.) trešajām personām. Informācija trešajām personām var tikt atklāta, tikai pamatojoties uz likumisku pieprasījumu, līgumu vai ar Jūsu piekrišanu. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka saprotat mūsu politiku un piekrītat sekot tās izmaiņām. Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, lūdzu, neizmantojiet mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus.

Kādus datus mēs apkopojam un apstrādājam

Mēs apkopojam un uzglabājam šādus datus:
- pasūtītāja vārds un uzvārds;
- tālruņa numurs;
- elektroniskā pasta adrese;
- preces vai pakalpojuma piegādes adrese.

Mēs apstrādājam, bet neglabājam šādus nepersoniskos datus:
- sīkdatnes.

Privātā informācija tiek izmantota tikai pilnvērtīgai pakalpojumu sniegšanai un komunicēšanai ar klientiem. Jūsu personiskos datus mēs varam iegūt tikai no Jums un tikai tad, ja Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus un vēršaties klientu atbalsta dienestā, izmantojot atgriezeniskās saites veidlapu vai elektronisko pastu.

Kāpēc mēs apkopojam Jūsu datus

Mēs izmantojam par Jums iegūto informāciju, lai:
- atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem un sniegtu Jums informāciju;
- pārdotu mūsu preces un pakalpojumus;
- sagatavotu anonīmu statistiku par tīmekļa vietnes izmantošanu.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

Mēs personisko informāciju par klientu glabājam 10 gadus. Pēc 10 gadu termiņa beigām personiskie dati tiks iznīcināti, izņemot gadījumu, ja Jūs šī perioda laikā personiski SIA “ALUKON” birojā (ar personību apliecinošu dokumentu) pieprasīsiet savu personisko datu dzēšanu.

Datu nodošana trešajām personām

Trešās personas var būt datu apstrādes centri, atbalsta dienesti, piegādes dienesti, mākoņservisu glabāšanas pārstāvji u. c. personisko datu apstrādātāji, kuri palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Mūsu piesaistītās trešās personas drīkst apstrādāt Jūsu personiskos datus tikai noteikto uzdevumu izpildei, bet nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Datu apstrādātāji nodrošina Jūsu personisko datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noslēgto rakstisko vienošanos ar SIA “ALUKON”.

Personiskie dati var tikt nodoti attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citiem uzraudzības dienestiem, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto likumisko procedūru.

Datu nodošana trešajām valstīm

Uzņēmums “ALUKON” nenodod personisko informāciju trešajām valstīm. Lietotāja personisko un citu datu nodošana notiek, tikai pamatojoties uz likumisku pieprasījumu.

Sīkdatņu politika

Sīkdatnes (cookies) ir nelieli informācijas fragmenti, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā iekārtā tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā. Tas palīdz serverim apkopot pārlūkprogrammas informāciju, tāpēc Jums nevajag atkārtoti ierakstīt datus, nākamreiz apmeklējot tīmekļa vietni. Sīkāk uzzināt to, kā darbojas sīkdatnes, Jūs varat www.cookiecentral.com.

Mēs izmantojam sesiju un pastāvīgās sīkdatnes, lai:
- uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti;
- atpazītu jaunos vai iepriekšējos klientus;
- iegaumētu, vai Jūs jau esat atbildējis uz uznirstošo logu jautājumu (lai nelūgtu Jums to darīt vēlreiz);
- iegaumētu, vai esat (jeb neesat) piekritis sīkdatņu izmantošanai mūsu tīmekļa vietnē;
- nosūtītu Jums reklāmas ziņojumus, kas visprecīzāk atbilst Jūsu interesēm;
- apkopotu uzticamu informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu, kas mums palīdzēs novērtēt, cik lielā mērā tīmekļa vietne apmierina lietotāju vajadzības, un veikt nepieciešamos uzlabojumus;
- analizētu, kādas lapas Jūs apmeklējat un kādus patērētāja konfidencialitātes rīkus Jūs izmantojat.

Sīkfailu iekļaušana nav obligāti nepieciešama, lai tīmekļa vietne varētu veikt savas galvenās funkcijas, bet šie faili sniedz Jums labāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Jūs jebkurā brīdī varat arī izdzēst vai bloķēt sīkdatnes. Tādā gadījumā dažas šīs tīmekļa vietnes funkcijas darbosies nepilnīgi. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota Jūsu personiskajai identifikācijai, un mēs kontrolējam apkopoto datu glabāšanu. Sīkdatnes tiek izmantotas tikai šeit minētajiem mērķiem.

Kurš ir atbildīgs par Jūsu datu apstrādi

Personiskos datus pārvalda un par to apstrādi ir atbildīga SIA “ALUKON”, Plieņciema iela 15, Mārupes novads, LV-2167, Latvija. Ja radušies jebkādi jautājumi, kas saistīti ar Jūsu personisko datu apstrādi, Jūs varat rakstīt uz elektronisko pastu dpo@alukon.lv.

Politikas izmaiņas

Mēs regulāri pārskatām mūsu konfidencialitātes politiku. Jebkuras izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Šī konfidencialitātes politika stājusies spēkā un pēdējo reizi atjaunota 23.02.2021.

Kļūsti par mūsu partneri

Mēs piedāvājam mūsu produkciju Jūsu projektiem

Vai Jums ir talantīga vadības komanda un zināt, kā piegādāt projektu un uzstādīt konstrukcijas klientam, bet jums nav ražošanas iekārtu?

Vairāk par sadarbību